SIV.ING. EIVIND AABERGE

Rådgivende ingeniør bygge- og anleggsteknikk.

 

SIV.ING. EIVIND AABERGE
er et uavhengig rådgivende ingeniørfirma
innen bygg- og anleggsbransjen.
Vi utfører rådgivning innenfor
områdene bygge- og anleggsteknikk
med hovedvekt på styrkeberegninger/statikk.


VI LEVERER TJENESTER SOM

Planlegging og prosjektering av
- nybygg og anlegg
- rehabiliteringstiltak
- utvidelser og ombygging

Byggeplaner og byggesaksbehandling:
- statiske beregninger er vår spesialitet
I noen tilfeller vil vi også kunne utføre:
 - byggetegninger
- byggesøknader

Vi har også erfaring med, og kan ved spesielle tilfelle påta oss:

Tekniske inspeksjoner og kontroll.

Tilstandsrapporter.

Brannteknisk prosjektering og kontroll

Kontroll av prosjekt-dokumenter.

Byggeplasskontroll.

 

Firmaet er et enkeltmannsforetak og er derfor spesielt tilpasset til å utføre alle typer mindre oppdrag.

 

 

VI HAR ERFARING MED

Bygg
- boligbygg
- offentlige bygg
- næringsbygg

Anlegg
- bruer
- støttemurer
- kulverter


SIV.ING. EIVIND AABERGE
Dovresvingen 31
1184 Oslo.

Tel.:  Mobil: 90 98 76 58
E-mail : e.aaberge@gmail.com